Concurs de angajare

Primăria s. Capaclia
anunţă pe data de 13 iulie 2017 concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru reglementarea regimului funciar (durată nedeterminată).

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare/ medii de specialitate/se recomandă în domeniul relaţii funciare şi cadastru/, posedă limba de stat, sînt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei, nu au antecedente penale.Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de specialist pentru reglementarea regimului funciar prezintă la Primăria s. Capaclia următoarele acte:

  • formularul de participare la concurs;
  • copia buletinului de identitate, 
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;
  • certificatul medical;

Copiile documentelor pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 Actele vor fi depuse pînă pe data de  13.07.2017, ora 9.00  la Primăria s.Capaclia.

Telefon de contact: 0 (273)71236

Adresa e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana responsabilă:

Secretarul Consiliului Sătesc Capaclia.