2013

 1. Cu privire la stabilirea datei de incepere a sezonului de pasunat a vitelor din s.Capaclia.
 2. Cu privire la transferarea soldurilor de mijloace Băneşti neutilizate în an.2012 de către gimnaziul s.Capaclia.
 3. Cu privire examinarea cererii secretalului Consuliului satesc Galina Rotaru.
 4. Cu privire la organizarea sarbatorii de 8 noiembrie –Hramul satului.
 5. Cu privire la examinarea cererii cet.Postu
 6. Cu privire la initierea procesului de corectare a erorilor comise la executarea lucrarilor cadastrale si/sau elaborarea proiectelor de organizare a terotoriului.
 7. Cu privire la examinarea demersului de la S.A.”Baza de transport auto nr.26” despre inchidera unei rute   Capaclia – Cantemir si modificarea orarului de circulatie a rutei nr.4579.
 8. Cu privire la examinarea cererii cet. Zemlegleadov Vitalie despre intreruperea activitatii comerciale  a intreprinderii individuale.
 9. Cu privire la stabilirea indemnizatiei de conducere la directorul gradinitei de copii.
 10. Cu privire la examinarea cererii cet. Cociu Stefan.
 11. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă.