s.Capaclia, r-nul Cantemir

Republica Moldova

 

HOTĂRÎRE

          03.02.2013                                                                                          Nr. 2

cu privire la stabilirea datei de incepere a sezonului de pasunat a vitelor din s.Capaclia.

           

            În conformitate cu informatia prezentata de dl primar Alexei Busuioc cu privire la starea in care se afla pasunele din teritoriu si reesind din propunerile detinatorilor de vite si starea in care se afla proprietarii in perioada de iarna ,

SE HOTĂRĂŞTE:

           

1. Sezonul de pasunat al vitelor din satul Capaclia, r-nul Cantemir sa inceapa din 01 martie 2013 pina la finele anului calendaristic.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.