Curriculum Vitae

Numele : Rotaru

Prenumele: Galina

Data nasterii: 05.03.1966

Nationalitatea: Moldoveanca

Starea civila: Casataorita

Studiile: superioare

Institutia de invatamint

1983-1989 Institutul Agricol or.Chisinau

Gradul sau diploma Diploma : contabil-economist in agricultura

Limbile cunoscute (de la 1 la 5 pentru competenta: 5=excelent)

Limba : Romana

Citire : 5

Vorbire : 5

Scris : 5

Limba : Rusă

Citire : 5

Vorbire : 5

Scris : 5

Limba : Franceză

Citire :5

Vorbire : 3

Scris : 4

Membru al organizatiilor profesionale

Alte aptitudini: deprinderi de comunicare si consultanţă,

Postul prezent: secretarul consiliului sătesc Capaclia

Calificari: contabilitate, intocmirea rapoartelor fiinanciare, consultari in domeniul agricol, consultari in domeniul asistentei sociale şi alte domenii, îndeplinirea lucrărilor de secretariat, întocmirea proiectelor de decizii, dispoziţiilor.

Activitatea in cimpul muncii:

Data : 2003-2011

Adresa : Capaclia

Organizatia : Primăria

Postul : Secretarul consiliului sătesc, funcţionar public de conducere, Consilier de stat de rangul II clasa III

Responsabilitati : Asigurară activitatea consiliului sătesc şi comisiilor consultative de specialitate, asigurară buna funcţionare a primăriei, adduce la cunoştinţă deciziile consiliului şi dispoziţiile primarului efectuiază lucrări de secretariat, eliberează extrase, certificate, poatră răspundere pen tru serviciul de stare civilă, îndeplineşte acte notariale, ţine evidenţa gospodăriilor individuale şi ţărăneşti e.t.c.

Data : 1985- 1989;

Adresa : Capaclia r-nul Cantemir R.Moldova

Organizatia : Sovhoz Capacliischii

Postul : Contabil, contabil-sef

Responsabilitatile: Evidenta contabila, prezentarea rapoartelor financiare,

Data : 1989-2000

Adresa : Satul Capaclia

Organizatia : CA Capaclia

Postul : Contabil sef

Responsabilitatile : Evidenta contabila ,rapoarte financiare ,etc.

Data : 2001-2003

Adresa : Capaclia

Organizatia : Agroinform

Postul : Consultant în agricultură

Responsabilitati : Consultanţa proprietarilor agricoli în domeniul agrar, economic, susţinerea consultativă la elaborarea planurilor de afaceri.

Altele

Colaborarea cu APL raionala cu alte primării cu OSC, BDEP.

Colaborarea cu ONG

Colaborarea cu Trezoreria Teritoriala, CTAS, Secţia Asistenţă Socială cu alte servicii desconcentrate .

Adresa s.Capaclia r-l Cantemir R.Moldova

Tel.71-2-36