×

Programul Operațional Comun România-Republica Moldova

Prin intermediul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova, cu finanțare prin Instrumentul European de Vecinătate (ENI), comuna Moșna din județul Iași și satul Capaclia din raionul Cantemir au accesat un proiect de cooperare transfrontalieră.

Proiectul, care poartă numele Here arE ouR traditIons The pAst alonG futurE, sub acronimul HERITAGE, cod EMS-ENI 2SOFT/2.1/188, vizează promovarea culturii locale și păstrarea patrimoniului istoric din teritoriile beneficiarilor implicați. Moșna (beneficiar principal) și Capaclia (partener) sunt două așezări vechi din România și Republica Moldova care au o moștenire cultural-istorică ce se impune a fi păstrată și promovată.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 12 luni, data de începere a activității fiind 16 iunie 2020. Valoarea totală a acestuia este de 110.113,00 Euro, din care 11% reprezintă partea de cofinanțare.

Comuna Moșna are un patrimoniu cultural care include monumente, manuscrise și tradiții culturale. În ceea ce privește comuna Capaclia, are o tradiție culturală care merită păstrată. Acest proiect este o oportunitate excelentă pentru dezvoltarea instrumentelor/metodelor din vechi timpuri pentru a atrage atât tinerii spre tradiții, cât și turiștii pentru vizitare a obiectivelor turistice. Acest proiect ar putea ajuta ambii parteneri care au o problemă comună: dezvoltarea patrimoniului local prin intermediul tinerilor și turiștilor.
Comunele Moșna și Capaclia sunt două așezări vechi din România și Republica Moldova, de dimensiuni mici, relativ izolate și situate într-un cadru geografic deluros. Sunt situate la granița unor întinderi mari de pădure cu plante rare, seculare și legendare. Atât istoria, cât și cadrul geografic au generat tradiții și obiceiuri similare în cele două comunități locale. Acest fapt generează necesitatea creării unei baze de date care să includă patrimoniul cultural și istoric al celor două comunități, să cunoască și să promoveze patrimoniul cultural și istoric local (de exemplu, monumentele istorice: Cetatea geto-dacică din Moșna și elementele specifice ale construcției vechi; Biserica Sfinții Voievozi Moșna – cu iconostasul bisericii Sfântul Nicolae Domnesc din Iași), rezervațiile naturale cu flora și fauna lor specifică (Codrii Tigheci – rezervația naturală a Republicii Moldova, rezervație cu specii rare de plante; Valea lui Vodă), Zilele comunei, Dansurile populare vechi al satului, Cântecele populare vechi etc. Prin promovarea culturii tradiționale locale, căutăm, de asemenea, să identificăm talentele potențiale în domeniul organizațiilor și culturii de artă tradițională.