×

Capaclia se implică pentru a îmbunătăți serviciului de alimentare cu apă potabilă în perioada 2021-2023, cu suportul proiectului „MĂ IMPLIC”.

Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernare locală

Scopul proiectului „MĂ IMPLIC” este de a contribui la dezvoltarea comunităților rurale din Republica Moldova prin îmbunătățirea serviciilor de gospodărie comunală cu participarea activă a cetățenilor

Este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting Ltd.

Activități preconizate:

  • dotarea a apeductului, ceea ce presupune construcția depozitului pentru stația de tratare a apei și însuși instalarea stației de tratare a apei,
  • punerea în acțiune a sistemului de tratare și livrare a apei potabile pe apeduct până la beneficiar,
  • adunări pe sectoare a localității, pentru a explica importanța și necesitatea serviciului modernizat (utilizarea apei potabile calitative),
  • atragerea cetățenilor în modernizarea serviciului prin creșterea gradului de conștientizare privind necesitatea achitării serviciului (că investiția dată va scădea prețul pentru un m3 de apă folosit),
  • campanie de colectare de fonduri pentru a asigura contribuția în crearea serviciului,
  • diseminarea informațiilor cu exemple concrete din alte localități, privind calitatea chimică și bacteriologică a apei pănă la instalarea stației de tratare a apei, cât și după – impactul apelor netratate asupra sănătății omului.