×

”Capaclia Mai Conștientă, Capaclia Mai Curată”

Evenimentul festiv de acordare a certificatului de grant în valoare de 584 400 lei, pentru implementarea proiectului.

Scopul proiectului: „Conștientizarea cetățenilor și atragerea în crearea, funcționarea și monitorizarea serviciului de managment al deșeurilor menajere solide în s.Capaclia”

AO ”Capaclia-Alsacia” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ”Capaclia Mai Conștientă, Capaclia Mai Curată” în s. Capaclia, r.Cantemir.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Partenerul proiectului pentru Regiunea Sud este Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale „CONTACT-Cahul„.

#ÎmpreunăMaiPuternici #EU4Moldova
#EU4CivilSocietyMD #CSOActionMoldova
#DezvoltareRegională #UEpentruSocietateaCivilă